ציטוטים נבחרים המשקפים את עולמו ודרך עבודתו של יגאל​

"יוצר העולמות בקע את חלונות הגוף כלפי חוץ, ועל כן אין האדם צופה כלפי פנים, אלא מפזר מעייניו החוצה.

אך לעיתים נמצא אדם אמיץ לבב המבקש לנטוע עצמו בחיי עולם, ובנשאו את עיניו כלפי פנים-זכה יזכה לבא בסוד הייחוד של נשמתו." (אופנישאדים)​

"צא לך בעקבי הנשמה ובא בסודה, כי היא המסילה המחברת את הויתך אתה עם הוית –הנצחים, עם נשמת כל העולם."(אופנישאדים)​

"אשרי בני מנוחת הלבבות, כי הם אשר יבואו בסוד חדוות הנצח, יען כי המה לבדם ואין זולתם היודעים להשיג בנפשם את כליל ההויה-היא ההויה המגלמת את האחד בתוך שלל הצורות והלבושים". (אופנישאדים)​

"אלוהים רואה ללבב". (ש.קאלו)​

"אהבה מנצחת כל. לא ראשית לה, לא אחרית לה. כל לב נושאה. שלא ישאנה, אינו לב". (עם ג'וליאן הוצאת דע"ת).​

"שדבק באלוהים דבקות אמת לעולם לא ינטש". (ש.קאלו הוצאת דע"ת)​

"מנגינת הלב היא בסכנת היכחדות בתוך שאון החיים". (מאהטמה גנדי)​

"תפילה מעומק הלב עשויה להשיג מה ששום דבר אחר בעולם לא יוכל". (מאהטמה גנדי)​

שלח

שם:

*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

*

אימייל:

*

הודעה:

*

יגאל לב גמילה מעישון‏​